مهمترین خدمات مایا

تیم-سازی-2

تیم سازی حرفه ای و دسترسی متقابل ایده پردازان، متخصصان فنی و کسب و کارها به یکدیگر

مشاوره-بازاریابی

مشاوره در زمینه های فنی، تخصصی، بازاریابی و حقوقی

ارزیابی-ایده

ارزیابی ایده های کسب وکار پیشنهادی و برگزیدن ایده های مناسب برای سرمایه گذار ی

فنی-و-اصلاح-فنی

امکان استقرار و استفاده از فضای کار اشتراکی

جذب-سرمایه-گذار

برگزاری رویدادهای کارآفرینی به منظور جذب سرمایه گذار

تیم-سازی-2

برگزاری دوره های پیش شتابدهی با هدف ورود به صنعت و تجاری سازی

منابع-انسانی

حمایت، مشاوره و پشتیبانی از استارتاپ ها حتی بعد از ورود به صنعت و تجاری سازی

مشاوره-بازاریابی2

مشاوره در نحوه تحقیق بازار و بازارسنجی ایده ها

فعالیت های ما

مشاوره فنی و اصلاح فنی


خدمات تجاری سازی ارتباط با بازار


مشاوره حقوقی و قانون


مشاوره تعاملات سرمایه گذاری


مشاوره ارتباط با بازار


جذب سرمایه گذار


مشاوره امور مالی و مالیات


مشاوره های بازاریابی


مشاوره های تیم سازی


مشاوره های منابع انسانی


خدمات زیرساختی و فضای ابری


خدمات حوزه ارتباط و رسانه


سبد خرید